Hulp op afstand

Netflow gebruikt TeamViewer om je op afstand efficiënt te helpen.

Download hieronder de juiste versie, zodat de IT-servicedesk op jouw scherm kan meekijken.

Scroll to Top